Știri Dâmbovița De Top - Ziar Dâmbovița - Târgoviște - StiriLaFix DB

APIA: 560 de dâmbovițeni pot beneficia de ajutorul de stat pentru motorină. Cererile pot fi depuse în aprilie.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primește, in luna aprilie, Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură in trimestrul I al anului 2024 (perioada 01.01. – 31.03.2024), în conformitate cu HG nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Cererile se depun Centrul Judetean Dambovita, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de: situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare); copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 (OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare) – pentru sectorul zootehnic; copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente – pentru sectorul zootehnic; documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Producatorii agricoli pot depune cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură in trimestrul I prin prezenta fizica la APIA Centrul Judetean Dambovita sau prin mijloace electronice.

Toate documentele transmise vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma “conform cu originalul”.

În județul Dâmbovița sunt aproximativ 560 de beneficiari care depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate si copiile facturilor de achizitie.

 

Distribuie articol

Citește și ...

Alte știri