Știri Dâmbovița De Top - Ziar Dâmbovița - Târgoviște - StiriLaFix DB

APIA: Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primeste, in luna iulie, cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură aferente trimestrul al II-lea al anului 2024 în conformitate cu HG nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Cererile se depun la APIA Centrul Judetean Dambovita, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de: situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare); copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 (OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare) – pentru sectorul zootehnic; copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente – pentrusectorul zootehnic; documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

În judetul Dambovita, sunt aproximativ 565 de beneficiari care pot depune cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate  si copiile facturilor de achizitie.

Distribuie articol

Citește și ...

Alte știri