Știri Dâmbovița De Top - Ziar Dâmbovița - Târgoviște - StiriLaFix DB

APIA primește cereri pentru schema de ajutor de stat din sectorul suin și avicol în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 14.03.2024 inclusiv, primește cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescătorilor din sectorul suin și avicol în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de:

➡️ 126.694.400,00 lei reprezentând echivalentul a 25.600.000,00 euro, pentru sectorul suin;

➡️ 151.934.300,00 lei reprezentând echivalentul a 30.700.000,00 euro, pentru sectorul avicol.

Cuantumul ajutorului de stat este de:

➡️ 100 euro/UVM pentru capacitatea de producție suine la îngrășat și/sau animale de reproducție, respectiv scoafe și/sau scrofițe montate;

➡️ 100 euro/UVM pentru capacitatea de producție pui de carne, pui de curcă, găini reproducție rase grele și/sau tineret de reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire, precum și pui de găină eclozionați și/sau pui de curcă eclozionați.

Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se depun/ transmit la Centrele Judeţene ale APIA.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 280.000 euro. Pentru a beneficia de ajutorul de stat solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

???? Pentru crescătorii de suine:

➡️ să dețină exploatație/exploatații autorizată/e sanitar – veterinar la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat;

➡️ să fi desfășurat activitate de creștere și/sau reproducție a suinelor în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023 în exploatații autorizate sanitar – veterinar;

➡️ sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

➡️ să nu se afle în lichidare sau faliment , la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Pentru crescătorii de păsări:

➡️ să dețină exploatație/exploatații autorizată/e sanitar – veterinar la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat;

➡️ să fi desfăşurat activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023 în exploatații autorizate sanitar – veterinar;

➡️ sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

➡️ să nu se afle în lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Distribuie articol

Citește și ...

Alte știri