Știri Dâmbovița De Top - Ziar Dâmbovița - Târgoviște - StiriLaFix DB

Doar 60% din populația României, conectată la sistemele de canalizare. Dâmbovița și județele din Muntenia, pe ultimele locuri.

La nivelul anului 2023, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, doar 60% din populația României era conectată la sistemele de canalizare. Pentru restul populației, toaletele din curte rămân sfinte. La fel de prezentă este și poluarea mediului.

În anul 2023, un număr de 11.415.029 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, reprezentând 60,1% din populaţia rezidentă a României, cu 174.369 persoane mai mult decât în anul 2022. În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare a fost de 11.176.443 persoane, reprezentând 58,7% din populaţia rezidentă a ţării, cu 114.011 persoane mai mult decât în anul 2022.

Creșterile au fost determinate de racordarea populației la rețelele de canalizare nou construite, respectiv de punerea în funcțiune a unor noi stații de epurare a apelor uzate.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de canalizare, în total populație rezidentă, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov (95,4%), urmată de regiunea Centru (72,7%) și Vest (71,9%).

Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a înregistrat în regiunile de dezvoltare: Nord-Est (40,3%), Sud-Muntenia (41,8%) și Sud-Vest Oltenia (51,7%).

O gură de oxigen pentru aceste comunități o reprezintă și finanțarea prin Programul Național Anghel Saligny, pentru modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și a rețelelor de canalizare menajeră.

Distribuie articol

Citește și ...

Alte știri